LA COUR & LYKKE er underlagt hvidvaskloven

Efter hvidvasklovens bestemmelser pålægges visse erhvervsaktiviteter en række forpligtelser med det formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Hvidvaskloven finder anvendelse på ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder, hvilket omfatter enhver erhvervsmæssig rådgivning, formidling af køb, salg og udlejning af fast ejendom, uanset om det er til eller for forbrugere eller erhvervsdrivende. Hvidvaskloven indebærer, at alle typer af opgaver, som ejendomsmæglere som udgangspunkt udfører for deres kunder i forbindelse med hvervet som ejendomsmægler, er omfattet af loven, herunder når ejendomsmæglere fx foretager værdiansættelser mod vederlag eller formidler lejemål.

Hvidvaskloven betyder for kunderne, at LA COUR & LYKKE i henhold til loven blandt andet er underlagt følgende forpligtelser:

  • Opbevaring af oplysninger i fem år. Alle kunder skal som udgangspunkt legitimere sig ved at oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag eller i forbindelse med køb eller leje af en ejendom. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold i form af kopi af tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.
  • Udarbejdelse af risikovurdering af personer eller virksomheder, der kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
  • Udarbejdelse af skriftlige politiker, procedurer og kontroller, herunder udfører kundekendskabsprocedurer.

I tilfælde, hvor der er mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, er LA COUR & LYKKE forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

For at sikre overholdelse af lovgivningen har LA COUR & LYKKE overfor medarbejderne sørget for undervisning i hvidvaskloven og databeskyttelse. LA COUR & LYKKE har implementeret en række procedurer for bl.a. at sikre, at kundernes identitetsoplysninger opbevares forsvarligtog i øvrigt overholder gældende lovgivning.

Hvidvaskloven kan læses nærmere her