Kompetencer

Salg og udlejning:

 • Kontorlokaler
 • Domiciler
 • Butiks- og forretningslokaler (salg, udlejning og afståelse)
 • Igangværende forretninger
 • Lager- og produktionslokaler
 • Projekt- og udviklingsejendomme
 • Investeringsejendomme
 • Grunde

Vi udfører vurderingsopgaver af:

 • Lejevurdering af erhvervslejemål
 • Prisfastsættelse af alle former for erhvervsejendomme, herunder boligudlejningsejendomme

Rådgivning indenfor:

 • Optimering af ejendomme
 • Optimering af lejeniveau
 • Problemer med eksisterende lejeforhold/lejekontrakter
 • Gennemgang af lejekontrakter mhp. optimering heraf

Domicilsøgning:

 • Afdækning af lejemarkedet
 • Gennemgang af potentielle lejemål
 • Besigtigelse af potentielle lejemål
 • Forhandling af lejevilkår

For yderligere oplysninger kontakt